بایگانی برچسب: ماه رمضان

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون درخواست قبولی روزه یک ماه رمضان و مورد خشنودی و قبول خدا و رسول خدا (ص) قرار گرفتن است. متن دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون پوشش رحمت خدا، توفیق و حفظ از گناه و پاکی دل از تاریکی‌ های شک‌ ها و اوهام باطل است. متن دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون طلب حظ و بهره برای انجام دادن مستحبات و تقرب به خداوند است. متن دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و مهربان اللهمّ وفّر حظّی …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون طلب رزق فضیلت شب قدر و گرداندن کار سخت به آسانی و قبولی عذر و بخشش گناهان است. متن دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون قبولی کوشش بندگان و آمرزش گناهان و قبولی کردار و عمل و پوشش عیوب است. متن دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و مهربان اللهمّ …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا و پیروی از خاتم پیامبران خداست. متن دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و مهربان اللّهمّ …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی است که عبارتند از انجام کاری که رضای خداوند در اوست و پناه بردن به خدا از آنچه در نزد خدا ناپسند است و توفیق فرمانبرداری از خداوند و عدم نافرمانی از خدا. متن دعای روز بیست و …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون پاکیزگی از گناه و عیب و هم ردیفی با اهل تقوا است. متن دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و مهربان اَللّـهُمَّ اغْسِلْنی فیهِ مِنَ …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون باز شدن ابواب فضل و رحمت و برکات خدا و توفیق جلب رضایت خداوند و مسکن در بهشت است. متن دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند …

توضیحات بیشتر »

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

محتوای دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، متضمن معارفی چون طلب جلب خشنودی خداوند و عدم تسلط شیطان بر انسان و در آخر طلب بهشت است. متن دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان: « بسم الله الرحمن الرحیم » به نام خداوند بخشنده و مهربان …

توضیحات بیشتر »